Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn xã Đa Tốn

Đồng chí : Đỗ Văn Kiên. Chức vụ : Chủ tịch UBND. Điện thoại : 0913.078.803. Email :