Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đa Tốn

TT

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

HỌ TÊN

ĐT CƠ QUAN

ĐT DI DỘNG

1 

Đa Tốn

Văn thư

3.8746.511

 

Bí thư  

Chủ tịch HĐND

Lê Xuân Thường

 

0915.397.576

Phó Bí thư TT

Dương Văn Khang

 

0903.290.570

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND

Đỗ Văn Kiên

 

0913.078.803

Phó Chủ tịch HĐND

Đào Đức Hiếu

 

0945.463.233

Phó Chủ tịch UBND

Đỗ Văn Tống

 

0902.569.621

Phó Chủ tịch UBND

Cam Văn Vũ

 

0914.362.582

Chủ tịch MTTQ

Nguyễn Văn Đà

 

0977.263.200

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710