Các Trường học

Mặc dù mới thành lập từ năm 2004, là một phường còn non trẻ, song phường Bồ Đề luôn cố gắng phát triển đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trên địa bàn hiện có 1 trường THPT (THPT Vạn Xuân), 2 trường THCS ( THCS Ngọc Lâm, THCS Bồ Đề) , 2 trường Tiểu học ( Tiểu học Ngọc Lâm, tiểu học Bồ Đề) và 1 trường mầm non (Mầm non Bồ Đề). Trong đó, trường THCS Ngọc Lâm vinh dự là trường chuẩn quốc gia (2012-2013), có nhiều học sinh giỏi các cấp. Các trường đều đã, đang và sẽ phấn đấu gặt hái nhiều thành tích, làm rạng danh truyền thống hiếu học của phường Bồ Đề.

Các trường học